o firmeslu~bygalériakontakt
 
SLUŽBY

1. KAŠÍROVANIE FÓLIÍ
interiér aj exteriér

používané podklady:
 

» sklenené tabule (výklady obchodov, okná,...) «


» komatexové a plechové tabule «


» bilboardové plochy «» iné (napr. interiérové steny) «
2. LEPENIE PLAGÁTOV
exteriér, príp. interiér
používané podklady:

» bilboardy a iné plochy na to prispôsobené 
 (vhodnosť podkladu na lepenie plagátov určujeme po obhliadke) «
3. MONTÁŽ BANEROV (REKLAMNÁ PLACHTA)

exteriér: 

          » fasády budov «             » bilboardy «         » iné - špeciálne konštrukcie podľa 
                                                       požiadaviek klienta a dispozícií plochy «

             


interiér:

   » obchodné prevádzky,       » výstavné haly «         » iné - špeciálne konštrukcie podľa
    kancelárske priestory «                              požiadaviek klienta a dispozícií plochy «

                        
4. VÝROBA REKLAMNÝCH PLôCH
interiér aj exteriér

 » rámy na fasády budov        » reklamné tabule na steny a fasády   » iné atypické podľa konečného
 (hliníkový profil, oceľové lano) «   (koratex, plech, drevotrieska,...) «    umiestnenia «